Kontakt

brfnewyork5@gmail.com

Ordförande Nycklar: Ulrika Viberg 

Vice ordf: Pim Björk 

Kassör: Kerstin Tillenius 

Sekreterare: Lili Sjöberg

Suppleanter:

Information, web: Ludwig Händel

Skyltar:  Philip Pedersen

För mäklare

Överlåtelsehandlingar och pantbrev skickas till SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall.

För mäklarbild kontakta SBC: www.sbc.se